ขำๆ

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

การสื่อความหมาย

การสื่อความหมายเป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ โดยมีตัวกลางเข้ามาช่วย